Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1

Tháng Tám 31, 2017 7:49 sáng

Năm  học 2016 -2017, bằng nỗ lực quyết  tâm của tập thể Cán bộ, giáo viên học sinh. Sự quan tâm của Lãnh đạo địa phương. Công tác phối hợp của  phụ huynh học sinh. Được sự giúp đỡ của UBND huyện và Phòng giáo dục Quảng Trạch. Trường Tiường Tiểu học Quảng Phtương B, đã tiếp tục xây dựng và duy trì Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 7