Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Phương B

Địa chỉ: Thôn Tô Xá – Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông: Trần Đức Hiển– Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0941370469– Email:thquangphuongb_qt@quangbinh.edu.vn