Tài nguyên

Bài tập huấn thông tư 22/2016

1. TT22 sửa đổi, bổ sung TT30-2016 2. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GÍA HS TIEU HOC TT 22 (11-2016) V3 3. HD sử dụng hồ sơ đánh giá HS-2016 4. VD DG HTT NLPC.112016 4.1. VD DGTX.10.2016…
Tulips

Tuyên truyền

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH DO VIRUS ZIKA  Hiện nay trên thế giới đang bùng nổ dịch bệnh do vius Zika gây ra.Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh do virus Zika đang diễn…