Hoạt động ngoại khóa

Tulips

Tuyên truyền

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH DO VIRUS ZIKA  Hiện nay trên thế giới đang bùng nổ dịch bệnh do vius Zika gây ra.Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh do virus Zika đang diễn…